به چشم انداز صنعت کیف لپ تاپی ایران امیدوار باشیم؟!

ورود به وبلاگ کیف لپ تاپی جمهوری اسلامی ایران ازجمله صنایع اشتغال‌زایی است که چه در عرصه ساخت و چه در قضیه مصرف و سرویس ها پس از فروش , مستقیما با عده مردم مرتبط است . این رابطه و اتصال به گونه‌ای است که واحد سنجش شاغلین درین صنعت و خدمات مربوط به آن حدود ٨٥٠ هزار نفر برآورد شده و از سویی کیف لپ تاپ‌های در حال افتتاح در مرز و بوم حدود ١٥ میلیون دستگاه تخمین زده می شود که بیشتراز ١٣ میلیون از این تعداد , کیف لپ تاپ‌های سواری می باشند .
به نقل از کارپرس , با دقت به این حجم گردش مالی و اشتغال , مدت‌های مدیدی است که تهدید رقابت کیف لپ تاپ‌سازان داخلی با کیف لپ تاپ‌سازان بین‌المللی از روش وضع تعرفه بالای واردات کیف لپ تاپ تبدیل به فرصت بهره از بازار داخلی و از این طرز , چتر حمایتی قابل قبولی بر راز این صنعت گسترده شده است . اکنون , بر آنیم که با تحلیل تولیدها کیف لپ تاپسازان داخلی در سال قبل به چگونگی استعمال این بنگاه‌های وسیع صنعتی از این زمان پرداخته و در آینه اعداد و آمار , به نحوه تعامل کیف لپ تاپساز و مصرف‌کننده داخلی بنگریم .
نگاهی به آمارهای جانور از سبد تولیدی کیف لپ تاپسازان و وارد‌کننده‌ها نشان میدهد که کیف لپ تاپ‌های سواری , اکثر تولید ها کیف لپ تاپ‌سازان داخلی را تشکیل می دهند . این آنالیز همینطور نشان می‌دهد که نسبت ساخت کیف لپ تاپی سواری به کل کیف لپ تاپهای ایجاد شده در کشور در سال گذشته حدود ٩٣ درصد است .

۸۲/۲ درصد ازاین مقدار کیف لپ تاپی سواری , کیف لپ تاپهای مدت قیمتی ٤٠ میلیون تومان و کمتر از آن میباشند . تخصیص این حجم از ایجاد کیف لپ تاپ به‌این دوران قیمتی , از هر دو استدلال توان خرید مصرف‌کننده و سبد محصولات کیف لپ تاپ‌سازان متاثر است ; زیرا از سویی توان مالی خرید کیف لپ تاپ با مقدار درآمد سرانه خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد و از طرفی کیف لپ تاپ‌سازان نسبت به ایجاد کیف لپ تاپ‌های متناسب با این توان خرید با توجه به گستردگی بازار فروش آن‌ها تمایل بیشتری دارا هستند . بدین‌ترتیب , مشتری کیف لپ تاپ در برابر خویش سبد محصولاتی را می‌بیند که‌گرچه به نظر کیفیت و امکانات چندان جذاب و آپدیت نمی‌باشد , البته قابل خریداری و استفاده است .

البته این , همگی ماجرا نمی باشد . در‌صورتی‌که به نسبت کیف لپ تاپ‌های تولید شده , مجموع قیمت بازار این کیف لپ تاپ‌ها و حالت کیفی آن‌ها بر طبق نظارت اداره استاندارد توجه کنیم , نکات قابل تاملی در این موضوع جلوه‌گر خواهند شد :

قیمت بازار

در همین حالا آمار پخش شده نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌ای که در سال پیشین برای خرید کیف لپ تاپ‌های کمتر از ٤٠ میلیون تومان از سمت مردمان صورت گرفته شده‌است , عددی حدود ٧/٧ میلیارد یورو است . این رقم , در شرایطی صرف خرید این جایگاه از کیف لپ تاپ‌ها شده است که غالب این کیف لپ تاپ‌ها هزینه‌های اول مربوط به طراحی و فعال‌ساز‌ی و داخلی‌سازی قطعات را گذرانده و حاشیه فیض قابل قبولی را برای کیف لپ تاپسازان مهیا می‌کنند . تسهیل شرایط خرید یکی راه‌های ارتقاء پیشنهاد کیف لپ تاپها و پیرو آن ارتقاء درآمد کیف لپ تاپ‌سازان در سال قبل بوده است . بررسی نمودار پایین و میزان تخصیص درصد ایجاد هر کیف لپ تاپ از این حجم گردش مالی , شایان توجه است :

٨٢ درصد کیف لپ تاپهای تولیدی تحت ٤٠ میلیون تومان

از مجموع یک میلیون و ٢٥٥ هزار و ٢١١ دستگاه کیف لپ تاپی ایجاد شده در میهن , یک میلیون و ٣١ هزار و ٩٢٠ دستگاه کیف لپ تاپ متعلق به بازه قیمتی کمتر از ٤٠ میلیون تومان بوده است . با دقت به اینکه کیف لپ تاپسازان بزرگ مملکت با دقت به بهبود حالت تحریم‌ها و امکان تبادل مالی بین‌المللی و واردات قطعات مایحتاج در سال پیشین مراحل صعودی ساخت را دنبال می‌کردند , میزان پرورش ایجاد کیف لپ تاپ‌های این مقام نسبت به سال پیش از آن حدود ٤٠ درصد بوده است .

١٧ درصد کل تولید کیف لپ تاپیی سه ستاره‌اند


معیار آنالیز کیفی کیف لپ تاپهای ایجاد کرد درون که مورد تایید کیف لپ تاپسازان و جامعه صنعت مرزو بوم است , از سوی کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد کشور ایران اعلام میشود که این ماهانه , واحد سنجش مناسبی برای اطلاع از وضعیت کیفی کیف لپ تاپ‌های ایجاد کرد داخل به شمار میرود . در نمودار زیر , متوسط شرایط کیفی کیف لپ تاپ‌های تشکیل داد درون در دوازده ارزشیابی انجام یافته در سال ١٣٩٥ به عنوان شاخص در نظر گرفته شده است . در‌حالتی که دست کم موقعیت قابل پذیرش کیفیت را سه ستاره در حیث بگیریم , در سال قبل صرفا دو مدل کیف لپ تاپ در کل سال و یک جور کیف لپ تاپی دیگر در نیمه دوم سال این مرحله کیفی را احراز کرده‌اند .

مجموع ایجاد این کیف لپ تاپ‌ها صرفا حدود ١٧ درصد از مجموع کیف لپ تاپ‌های تولید شده این بازه زمانی قیمتی را تشکیل میدهند . همان‌گونه که می‌توان به روشنی مشاهده کرد , تناسبی فی مابین حجم گردش مالی درین رده از کیف لپ تاپهای ساخت شده و وضعیت کیفی آن‌ها نیست . در حقیقت بخش عمده این کیف لپ تاپ‌ها به نظر کیفی در حالت غیر مناسب و ضعیف قرار دارند و در همین حالا وجود بعضا از این کیف لپ تاپ‌ها در رده‌های دلخواه